SUBSIDIE AANVRAGEN

U kunt een aanvraag voor een donatie of subsidie bij het Boazbank Beheersfonds doen voor initiatieven en projecten die bijdragen aan brede maatschappelijk en culturele doelen in de voormalige Gemeente Vianen en daarbij voldoen aan onze algemene criteria.

Algemene criteria:

  • Het initiatief/project is ten bate van instellingen of inwoners binnen de grenzen van groot Vianen.
  • Aanvragen moeten bij voorkeur een concreet doel dienen. De Stichting vult geen begrotings tekort aan.
  • Uitgaven ten behoeve van het initiatief/project dienen bij voorkeur ook binnen groot Vianen worden gedaan. 
  • Initiatieven/projecten dienen bij voorkeur een groot publiek.
  • De Stichting streeft naar een verdeling van haar budget over meerdere doelen.
  • De Stichting heeft een voorkeur voor duurzame initiatieven.

U kunt aanvragen alleen indienen via het online aanvraagformulier. Uw aanvraag wordt getoetst aan bovenstaande criteria door het bestuur. Het bestuur vergadert twee keer per jaar. Bij zowel een af- als toewijzing wordt u geinformeerd.

Aanvraag- & contactformulier

Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan op deze website accepteert u ons gebruik van cookies.